ଆଜି ସିରିଶାଙ୍କ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା

0

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ(ବଡ଼ ଖବର ବ୍ୟୁରୋ): ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସିରିଶା ବାନ୍ଦଲା ରବିବାର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ରବିବାର ଆମେରିକାର ବିଲିୟନେୟାର ତଥା ଭର୍ଜିନ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ ମାଲିକ ରିଚାର୍ଡ ବ୍ରାନସନଙ୍କ ସହ ନ୍ୟୁ ମେକି୍ସକୋରୁ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଡୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମିତ ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିରଶା ଟେକାସ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ।

ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ କଳ୍ପନା ଚାୱାଲା ଏବଂ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ପରେ ସିରିଶା ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ହେବ । ଭର୍ଜିନ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱ ତିଲାଇବେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *